Tweet from AstraeaUpdates

Uzun süreli yakın temas gerektiren diğer mesleklerde olduğu gibi yüksek risk grubunda bulunan seks işçilerinin kendile…